postheadericon Fuld sol over Danmark

kyoto graesmarken borup 550Aktive Forbrugere er blandt de organisationer, der anbefaler, at udbygningen af solcelleanlæg fortsætter med uformindsket styrke. En langsigtet strategi skal gavne samfundsøkonomien, miljøet og beskæftigelsen.

Fortsæt udbygningen af solcelleanlæg med uformindsket styrke, så energi fra solceller i 2020 udgør 5 procent af landets samlede el-forbrug stigende til 12 procent i 2035. Sørg for at de forskellige typer solcelleanlæg behandles forskelligt. Nøjagtigt som det sker på vindmølleområdet. Og sidst, men ikke mindst, investeringer i solcelleanlæg skal være tjent hjem på under 10 år, og med en forretning på mindst fem procent over 20 år.

Det er nogle af de centrale elementer i den solcellestrategi, som branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer er enige om, og som de præsenterer i udspillet "Fuld sol over Danmark". Det kan samtidig ses som opskriften på, hvordan man fastholder den folkelige opbakning solceller har oplevet det seneste år.

De organisationer, der står bag "Fuld sol over Danmark, er udover Aktive Forbrugere: Dansk Byggeri, Greenpeace, Dansk Solcelleforening, WWF Verdensnaturfonden, Håndværksrådet, Danmarks Naturfredningsforening, TEKNIQ – Installatørernes organisation, Det Økologiske Råd, DS Håndværk & Industri, Vedvarende Energi, VE Byg, Energitjenesten, Aktive Forbrugere og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

I "Fuld sol over Danmark" anbefaler organisationerne, at man fastholder den folkelige opbakning til solcelleteknologien ved at fastholde nettomålerordningen på årsbasis for små solcelleanlæg, og lader solcelleejerne betale et fast beløb for at anvende el-nettet til lagring af den el, de ikke selv forbruger i dagtimerne. Når anlægspriserne falder indfases en nettomåler-afgift, som betales i takt med, at solcelleanlæggene bliver billigere.

Ved de mellemstore anlæg fra 11 til 200 kW, skal overskudsstrømmen, der leveres til el-nettet afregnes på timebasis med en fast garanteret mindstepris. Det vil typisk være anlæg der anvendes i store boligbyggerier eller offentlige institutioner som eks. plejehjem. Her kan principperne i regeringens fremlagte model anvendes.

For de helt store professionelle anlæg, der etableres med henblik på energiproduktion og salg af el til el-nettet skal der, når tid er, indføres ordninger med langtidskontrakter med prisgaranti, som det ses på vindmølleområdet.

Klik her for at læse forslaget (PDF format)