postheadericon Klimaet tabte

Isbjoern 550Folketingets aftale om en strategi for solcelleanlæg, indfører en reelt en ny afgift på privat produceret solcellestrøm. Det betyder en afgørende forringelse for de private elforbrugere, som gerne vil bidrage til at begrænse CO2 udslippet ved at sætte solceller på deres tage.

Aktive Forbrugere mener aftalen i sidste ende vil skade klimaet.

Problemet med solceller er, at de producerer mest strøm om sommeren, når solen skinner. Men der er brug for strøm hele året. Det problem løses med den såkaldte 'Nettomålerordning'. Den betegnes ofte noget vildledende som en støtteordning, men betyder egentligt bare at solcelleejere kan sende deres overskud af strøm ud i elnettet om sommeren og så hente det tilbage resten af året. De bruger altså elnettet som en slags batteri.

På sigt vil dette ikke være muligt. I stedet skal solcellejerne sælge deres overskuds-strøm til nettet til en lav pris, mens de skal købe "den samme" strøm tilbage for fuld elpris inkl. afgifter. Afgifterne indfases over en 5 årig periode. Der indføres dog en overgangsordning på 20 år for de solceller som allerede er sat op.

- Reelt betyder aftalen at privat produceret solcellestrøm, som udelukkende er produceret til eget forbrug, fremover pålægges betydelige afgifter. Det svarer groft sagt til at man skulle betale moms af de grøntsager man dyrker til sig selv, siger Klaus Melvin Jensen, Kampagneleder i Aktive Forbrugere.

Privat opsætning af solceller har været en stor succes. Målet om en dansk solcellekapacitet på 200 megawatt klimavenlig strøm i 2020 blev allerede opnået i 2012.

- Aftalen risikerer helt at sætte en stopper for privates opsætning af solceller. Det har ellers været en af de få muligheder som almindelige forbrugere har, for selv at bidrage til gøre energiforsyningen mere bæredygtig. I sidste ende er det vores klima som er taberen, siger Klaus Melvin Jensen

Aftalen indeholder dog også nogle forbedringer for fælles solcelleanlæg i etageboliger.

Aftalen er indgået mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

Læs mere

Fuld sol over Danmark, Forslag til solcellestrategi for Danmark (08.11.2012)

En sky for solen? Aktive Forbrugeres klumme fra avisen 24timer (23.10.2012)