postheadericon Bred samling gensplejsning

Dyrkning af gensplejsede planter i Danmark vil i dag ikke give mærkbare fordele for hverken landbruget, forbrugerne eller samfundet, hedder det i en erklæring fra en usædvanlig bred samling af 11 organisationer, spændende fra Danmarks Aktive Forbrugere og Danmarks Naturfredningsforening til gourmetkokkene i Euro-Toques Danmark, Greenpeace, økologer, biavlere og biodynamikere.

Erklæringen opfordrer til, at Danmark holdes fri for gensplejsede (GMO-) planter så længe, der ikke er sikkerhed for, at GMO-afgrøderne kan holdes fuldstændig adskilt fra økologiske og andre GMO-fri afgrøder, og så længe, der ikke er krav om ansvarsforsikring ved dyrkning af gensplejsede planter. Især spredning til de økologiske marker via GMO pollen og spildfrø vil være et problem.

Desuden vil organisationerne have, at såvel den danske regering som fødevareindustrien arbejder for mærkning af kød, mælk og æg fra dyr, der er blevet fodret med GMO-afgrøder. EU's landbrugsministre blev i sidste uge enige om at disse produkter skulle undtages fra mærkning. Endelig vil organisationerne have det tilladte indhold af GMO i såsæd sæt kraftigt ned.

- "Ingen kan styre de gensplejsede planter, og vejene for spredning til de økologiske marker er utallige. De økologiske landmænd og virksomheder står sammen med forbrugerne imod al dyrkning af gensplejsede planter, indtil lovgivningen sikrer landmænd og forbrugere mulighed for GMO-fri produktion", siger Knud Erik Sørensen, formand for Økologisk Landsforening, som er blandt underskriverne på erklæringen.

Danmarks Naturfredningsforening peger på behovet for at få løst problemerne i forhold til såsæd, mærkning og erstatningsansvar, inden GMO-afgrøder eventuelt introduceres i Danmark.

- "Der går ikke noget tabt ved et dansk moratorium, idet ingen af de afgrøder, der er på vej, har væsentlige fordele for landbruget eller miljøet",siger Poul Henrik Harritz, præsident i foreningen.

Erklæringen offentliggøres den 5 december som optakt til et møde i Folketingets Europaudvalg i morgen, hvor Danmarks holdning til EU's politik på området er til debat.

EU er på vej med nye regler om mærkning og sporbarhed af GMO-produkter og det forventes, at EU næste år vil ophæve sit såkaldte moratorium (midlertidige forbud) mod nye gensplejsede planter.

Erklæringen er underskrevet af følgende organisationer: Økologisk Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Forbrugerrådet, Danmarks Aktive Forbrugere, Grønne Familier, Greenpeace, NOAH-Friends of the Earth Denmark, Landsforeningen Praktisk Økologi, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, Danmarks Biavlerforening og Euro-toques Danmark (forening af gourmetkokke i Europa)