postheadericon Undersøgelse afslører bestrålet Helsekost.

En engelsk undersøgelse af 138 forskellige helsekostprodukter viser, at hele 42% af disse var bestrålede uden at være mærkede. Flere af Helsekost Produkterne sælges i Danmark, bl.a. Garlic (Kwai) som sælges i Matas og forskellige helsekostbutikker.

I både Danmark og England er det ulovligt at sælge bestrålede varer, som ikke er mærkede. Danmarks Aktive Forbrugere har skrevet et brev til Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) med en kraftig opfordring til at tage initiativ til en omfattende undersøgelse af det danske marked for kosttilskud og til, at de virksomheder som bryder loven tildeles administrative bøder.

Brev til Fødevareminister Mariann Fischer Boe.

Angående ulovligt bestrålede fødevarer i Danmark Baggrunden for dette brev er, at der nu ved flere lejligheder er fundet ulovlige, bestrålede fødevarer i Danmark. Tidligere har vi i Danmarks Aktive Forbrugere (DAF) selv betalt for en mindre undersøgelse af krydderier, der viste 1 ulovligt bestrålet produkt, samt to andre, der sandsynligvis også er det. Gennem én af vores samarbejdspartnere i England har vi stiftet bekendtskab med en særdeles omfattende undersøgelse foretaget af The Food StandardsAgency offentliggjort den 7. juni i år. Undersøgelsen omfatter 543 produkter og af disse var 64 af varerne bestrålet og ulovligt markedsført.

Indenfor kategorien af kosttilskud var hele 42% af de udtagne 138 varer ulovligt bestrålede. Flere af disse produkter findes på det danske marked. Os bekendt foretager Fødevareregionerne ingen systematisk kontrol for ulovlige bestrålede varer, men foretager udelukkende enkeltstående mistankekontrol i forbindelse med fund af meget lave kim-tal. På denne baggrund skal vi stærkt opfordre til, at der snarest muligt indtages prøver fra de produkter på det danske marked, der er fundet bestrålede i England, med henblik på retsforfølgelse. Ydermere skal vi opfordre til at der snarest muligt iværksættes en dansk screening, af som minimum markedet for kosttilskud, med henblik på at udrede problemets omfang herhjemme.

For os at se er det vigtigt, at der i disse sager uddeles administrative bøder til de ansvarlige virksomheder, således at det ikke er omkostningsfrit for disse virksomheder at bryde loven, og således at de tager seriøse initiativer til at sikre lovligheden af de råstoffer de benytter. Det er vigtigt for forbrugernes tillid til danske fødevarer, at myndighederne bl.a. gennem en effektiv kontrol, sikrer at de gældende regler om bl.a. mærkning af bestrålede produkter overholdes, og at ulovligheder sanktioneres således at de ikke gentages på grund af den økonomiske vinding, der ligger i at begå ulovligheden.

Med venlig hilsen

Danmarks Aktive Forbrugere