postheadericon EU forslag om mærkning af GMO rummer fremskridt

Danmarks Aktive Forbrugere (DAF) - er overordnet set tilfredse med Europa- Kommissionens nye forslag til mærkning af gensplejsede varer.

- "Det er utrolig vigtigt, at man nu vælger at betragte gensplejsning som en produktionsmetode og mærker derefter, således at forbrugerne får mulighed for at vælge gensplejsning til eller fra uanset om man kan måle et konkret indhold eller ej. Det giver forbrugerne et mere reelt valg", siger Jeppe Juul fra DAF.

Tidligere har produkter ikke skulle mærkes hvis man ikke kunne måle nogen forskel mellem konventionelle og gensplejsede produkter.

- "Ligeledes er det vigtigt, at gensplejsede produkter skal mærkes igennem alle producentled. Også selvom det er til dyrefoder", siger Jeppe Juul. Selvom foderet skal mærkes, skal kød fra dyr, der er fodret med gensplejset foder, dog fortsat ikke mærkes.

- "På den negative side er det dog uforståeligt at man vil tillade restindhold af gensplejsede afgrøder, der ikke er godkendt til salg i EU. Der er udtryk for underlig form for dobbeltmoral, hvor man søger ikke at fornærme den amerikanske bioteknologiske industri. Det skal være mennesker og ikke virksomheder, der sætter reglerne i verden", siger Jeppe Juul.

I dag skal produkter ikke mærkes som gensplejsede, hvis der kun findes små sporrester i et produkt, der i øvrigt er fri for gensplejsede ingredienser. Denne regel udvides nu til også at omfatte produkter, der er tilladt i USA men ikke i EU.

- "Gensplejsede fødevarer giver ikke forbrugerne nogle fordele, til gengæld udgør de en mulig trussel mod miljøet. Derfor burde der også indføres en helt anderledes tydelig mærkning af gensplejsede produkter, fx i form af et mærke", slutter Jeppe Juul.

Der har igennem længere tid ikke været gensplejsede varer på de danske butikshylder fordi forbrugerne ikke vil købe disse produkter.