postheadericon Forslag til kraftig nedsættelse af pesticidforbruget i EU

42 grønne organisationer fra 17 europæiske lande (herunder Danmarks Aktive Forbrugere) offentliggjorde den 29. maj i Bruxelles et forslag til et EU-direktiv, som skal forpligte alle EU-lande til at nedsætte forbruget af pesticider med 25% over 5 år og 50% over 10 år. Samtidig skal de fremme det økologiske landbrug, så det udgør 15% af landbrugsarealet efter 5 år og 30% efter 10 år.

Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Pesticide Action Network, Europe, som Det Danske Netværket for Pesticidreduktion* har deltaget i, og det bygger i vid udstrækning på de danske erfaringer med at reducere pesticidforbruget. Baggrunden for forslaget er, at store dele af grundvandet i EU er forurenet med pesticidrester, og at pesticidforbruget medfører en alvorlig forarmning af naturen i det dyrkede land.

I de seneste år har pesticidforbruget i EU været stigende. Kun i ganske få lande som f.eks. Danmark har det været faldende som følge af vedtagne handlingsplaner for nedsættelse af forbruget. I Danmark er pesticidforbruget over de seneste 5 år faldet med 25% målt som behandlingshyppighed (fra 2,7 i 1995/96 til 2,0 i 2000).En netop offentliggjort rapport fra Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskning viser endvidere, at dansk landbrug stadig kan reducere forbruget af ukrudtsmidler og insektmidler væsentligt uden nævneværdige økonomiske konsekvenser, og at det vil have en betydelig positiv effekt for de vilde planter, insekter og fugle i det dyrkede land. Med direktivet vil det således være muligt at få reduceret pesticidforbruget meget kraftigt i EU til gavn for naturen og miljøet, uden at det vil få væsentlige økonomiske konsekvenser for landbruget.

* Netværket for pesticidreduktion er et samarbejde mellem Danmarks Aktive Forbrugere, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Det Økologiske Råd, Grønne Familier, Specialarbejderforbundet i Danmark og Økologisk Landsforening.