postheadericon Møde om stråforkortningsmidler og OTA solgryn

Producenten af Ota Solgryn Quaker Oats og den grønne forbrugerorganisation Danmarks Aktive Forbrugere (DAF) har på et møde diskuteret problemstillingen omkring stråforkortningsmidlet chlormequat.

- "De sidste måneder har været rig på omtale af Ota Solgryn i medierne. Næsten al omtalen har handlet om fundet af rester af stråforkortningsmidlet chlormequat. Quaker Oats forstår kun alt for vel de bekymringer, som den megen omtale har givet anledning til hos både forbrugere og detailhandel", siger adm. direktør Hans Blomgren, Quaker Oats Scandinavia.

Diskussionen kom efter at Danmarks Aktive Forbrugere bestilte analyser af OTA Solgryn, der alle viste et indhold af stråforkortningsmidlet chlormequat.

- Efter vores mening bør der ikke være rester af stråforkortningsmidler i mad til mennesker. Enhver sagligt begrundet tvivl bør komme forbrugerne til gode, og ansvarlige virksomheder bør agere derefter,siger kampagneleder Jeppe Juul fra DAF.Quaker Oats har over sommeren haft en række møder omkring problematikken.

- "Vi har nu haft en række møder i vores brancheorganisation Foreningen af Danske Handelsmøller, ligesom vi har mødtes med fødevareindustrien i Dansk Industri. Fødevareindustrien har på den baggrund bedt fødevareminister Ritt Bjerregaard om et møde, hvor vi vil gøre rede for, at den aktuelle problematik er et fællesanliggende for hele fødevareindustrien", siger adm. direktør Hans Blomgren. Quaker Oats Scandinavia.Mødet mellem Quaker Oats og DAF, betegnes af begge parter som konstruktivt.

- "Vi har på mødet fået indtryk af, at Quakers ligesom andre store virksomheder arbejder konstruktivt på at finde en løsning på problemstillingen, hvilket er meget glædeligt. Vi vil derfor afvente, hvad der kommer ud af disse bestræbelser. Det er altid vigtigt for os at føre en dialog med virksomheder der har en reel, konstruktiv indstilling", siger Jeppe Juul.

- "På mødet har vi redegjort for vores ønske om at kunne levere fødevareprodukter til forbrugerne, uden at de skal være usikre om produkternes kvalitet. Vi har i den forbindelse gjort rede for de vanskeligheder, der opstår, når den gældende lovgivning åbenbart ikke er nok til at skabe den fornødne tryghed hos forbrugerne", siger Hans Blomgren.

- "Quaker Oats er fra forskellig side blevet bebrejdet, at virksomheden ikke offentligt har forsvaret OTA Solgryn i forbindelse med den store medieomtale. Men både Fødevareministeren og myndighederne har i medierne understreget, at der ikke er nogen sundhedsrisiko ved OTA Solgryn", slutter Hans Blomgren.