postheadericon OTA Solgryn indeholder stråforkortningsmidler

Danmarks Aktive Forbrugere har fået foretaget en laboratorietest af OTA Solgryn for at undersøge, om produktet indeholder stråforkortningsmidler. Det gør det. Alle 5 prøver viste et indhold af stråforkortningsmidlet Chlormequat, og 3 af dem indeholdt desuden stoffet Mepiquat.

Igennem de senere år er man i brød produktionen gået væk fra at benytte korn, der er behandlet med stråforkortningsmidler. Baggrunden er, at undersøgelser fra Forskningscenteret Foulum har vist, at stråforkortningsmidler i 'normale mængder' i foder til svin har en negativ indvirkning på dyrenes sundhedstilstand. Af samme grund fodrer man generelt ikke drægtige søer m.m. med korn, der er behandlet med stråforkortningsmidler.I princippet betyder dette, at danske landmænd ikke vil fodre svin med OTA solgryn, idet man er bekymret for dyrenes sundhedstilstand. Samtidig hermed sælges OTA solgryn stadig i stor stil til mennesker.

Nærmere om undersøgelsen.

Der er foretaget analyser af 5 store pakker Ota Solgryn indkøbt i juni måned. Pakkerne er købt i forskellige butikker, selvom dette ikke burde gøre den store forskel. De 5 pakker er leveret uåbnet til laboratoriet – Fødevaredirektoratets landsdels laboratorium i København – og er kun analyseret for de to stråforkortningsmidler Chlormequat og Mepiquat. Der er f.eks. ikke testet for rester af Glyfosat eller AMPA fra gift midlet Roundup.

Analysen viste, at alle 5 prøver indeholdt chlormequat, og at 3 af prøverne endvidere indeholdt stråforkortningsmidlet Mepiquat. Alle 5 fund af chlormequat ligger indenfor den fastsatte grænseværdi, der er på 5 mg/kg for havre. Der er ikke er fastsat en grænseværdi for mepiquat, hvorfor disse fund er vurderet af toksikologer, der har vurderet dem som sundhedsmæssigt acceptable.

Chlormequat.

Stråforkortningsmidler bruges til at afkorte kornstrå, således at de f.eks. ikke knækker, sådan at udbyttet mindskes. Chlormequat er et stråforkortningsmiddel, der optages gennem bladene og påvirker planternes hormonsystem. Stoffet er det mest brugte stråforkortningsmiddel. Stoffet må i Danmark ikke anvendes på korn senere end 3 mdr. før høst. Grænseværdierne er som følger:

Havre: 5mg/kg

Hvede, rug og byg: 2mg/kg

Andre cerealier: 0,05mg/kg

ADI-værdien (acceptabelt dagligt indtag) er fastsat til 0,05 mg/kg l gm/dag.


Tvivlsom kvalitet.

I Forbrugerstyrelsens blad: Råd & Resultater nr. 5/1999 er der en pris- og kvalitetsanalyse af havregryn i Danmark baseret på størrelsen af grynene. Ota Solgryn kom næstsidst i testen (gruppen af finvalsede havregryn) hvilket betyder, at de generelt havde et meget fintmalet produkt, hvilket vil opløse grynene meget hurtigt, når man kommer mælk på. I top kom de økologiske havregryn fra Kornkammeret (prisen for dette produkt er ca. halvdelen af OTA solgryns).

Læs analysen i PDF format (262KB) -Klik her