postheadericon Azo-farvestoffer i fødevarer

Danmarks Aktive Forbrugere (DAF) kørte i 1999 og 2000 en kampagne mod de sundhedsmæssigt betænkelige azofarvestoffer, som er en gruppe af farvestoffer, der bruges til farvning af slik, sodavand, spiritus, kaviar m.m. Et fælles problem ved dem er, at de alle kan give overfølsomheds- og allergisymptomer.

Konkret var kampagnens formål at få danske fødevareproducenter til at stoppe med at benytte azofarvestoffer og at få sat generel fokus på de sundhedsmæssige problemer, der er forbundet med brugen af tilsætningsstoffer.

Kampagnen startede i april 1999 med en aktion mod slikproducenten Haribo. Virksomheden anvendte azo-farvestoffer i bl.a. "Guldbamser" og "Matadormix".Haribo var ikke umiddelbart villig til at droppe azo-farverne,og DAF førte derfor i sommeren 1999 en omfattende kampagne,bl.a. med mærknings sanktioner i supermarkeder i København og Jylland og udgivelse af en oplysende folder om azo-farvestoffer. Sideløbende med kampagnen førte DAF en løbende dialog mod Haribo og i september 1999,besluttede Haribo at stoppe brugen af azo-farvestoffer i deres produkter og benytte andre ikke problematiske farvestoffer i stedet for.

Som direkte konsekvens af Haribos beslutning valgte også slikproducenten Bonbon at droppe azo-farvestoffer i deres produkter.En række forskellige virksomheder og en supermarkedskæde valgte omkring årsskiftet 1999/2000 efter henvendelser fra DAF at fjerne azo-farverne fra deres produkter. Det drejer sig bl.a. om Coca Cola, Harboe Bryggerierne og saftevands producenten Bonanza  (i alle produkter undtagen et) samt supermarkedskæden Aldi.

DAFs kampagne mod azofarvestoffer var en succes som pressede adskillige virksomheder til at droppe azo-farvestoffer i deres produkter. Den oplysende folder som blev distribueret i 45.000 eksemplarer var sammen med medieomtalen af kampagnen med til at øge forbrugernes opmærksomhed på problematiske farve- og tilsætningsstoffer.

Fakta om azo farvestoffer.

11 forskellige azo-farvestoffer er tilladt i levnedsmidler i EU og Danmark. De ndes i adskillige forskellige fødevarer men hovedsageligt  i slik, soda- og saftevand,kaviar og osteskorpe.Alle azofarvestoffer har vist sig at kunne give allergilignende symptomer, såsom høfeber, nældefeber og astma.De kan desuden være årsag til diarré. E 102 er det tilsætningsstof, som flest mennesker er rapporteret overfølsomme overfor . E 110 og E 123 er desuden mistænkt for at øge risikoen for kræft.Selv om man ikke skal overdrive sundhedsfaren ved indtagelse af azo-farvestoffer, er det bedst at undgå dem. Især børn og allergikere bør være forsigtige.

De 11 azo-farvestoffer og deres e-numre:

Tatrazin  (E102), Sunset Yellow FCF (E110) , Azorubin (E122),Amaranth (E123), Ponceau 4R (E124), Red 2G (E128), Allura Red AC (E129), Black PN (E151), Brown FK (E154), Brown HT (E155) og Rubinpigment (E180).

Læs mere om farve- og tilsætningsstoffer i E-nummerbogen af Orla Zink og på Internet E-nummerguiden: www.e-nummer.dk