postheadericon Sundhedsskadelig PVC film

Danmarks Aktive Forbrugeres (DAF) kørte i 1997 en kampagne mod brugen af PVC film til indpakning af ferskt kød. Kampagnen førte til, at supermarkedskæderne Føtex og Bilka udskiftede en ulovlig og sundhedsskadelig PVC-lm samt stoppede med at bruge PVC- film til indpakning af økologisk kød.

Frem til februar 1997 solgte supermarkedskæderne Føtex og Bilka ferskt kød indpakket i en PVC-film, som indeholdt så store mængder af det giftige kemikalie DEHA, at lmen forurenede kødet i så høj grad, at det blev ulovligt og sundhedsskadeligt. Føtex og Bilkas PVC-lm blev importeret og forhandlet af emballage leverandøren OmniPac.

I januar 1997 forsøgte DAF at indlede en dialog med Føtex og Bilka om deres brug af PVC-lm, men Føtex og Bilka ønskede ikke at diskutere deres brug af PVC-lm. DAF besluttede derfor at køre en kampagne for at sætte fokus på problemet. Som en symbolsk aktion pakkede aktivister fra DAF den 22. februar i København ind i plastikfilm. Samtidigt uddelte DAFs aktive medlemmer løbesedler i og ved Føtex og Bilka butikker over hele landet. Aktionerne k en del presseomtale i både elektroniske og skrevne medier. Umiddelbart afviste Føtex og Bilka stadig at droppe deres PVC-lm. DAF anmeldte derfor Føtex, Bilka & OmniPac til politiet for at sælge sundhedsskadeligt kød.

Anmeldelsen fik Føtex og Bilka til øjeblikkeligt at udskifte deres ulovlige PVC-film og importøren OmniPac blev i efteråret 1997 dømt ved Københavns byret for at forhandle ulovlig lm. Foranlediget af DAFs kampagne startede Levnedsmiddelstyrelsen en omfattende oprydning på hele PVC-film området. FDB besluttede også at udskifte deres PVC-lm, da det viste sig at de benyttede samme lm som Føtex og Bilka. Selv om Føtex, Bilka og FDB fra februar 1997 skiftede til en lovlig PVC-film til indpakning af ferskt kød, indeholdt PVC- filmen stadigt så meget DEHA ,at små mængder giftstof satte sig i kødet. Filmen blev også brugt til indpakning af økologisk kød.

I 1997 eksisterede der ikke nogle særlige regler, som forbød PVC-film til indpakning af økologisk kød. Selv om det økologiske kød ikke indeholder giftrester i ulovlige mængder, så var det efter DAFs opfattelse særdeles problematisk at indpakke økologisk kød i PVC-film, da forbrugerne har en rimelig og klar forventning om, at økologiske varer er produceret miljøvenligt og ikke indeholder giftrester.

For at sætte fokus på problemet iværksatte DAF i oktober 1997 en række aktioner, som var rettet mod Føtex-butikker over hele landet. Som en direkte reaktion på aktionen valgte Føtex øjeblikkeligt at gå væk fra at bruge PVC-film til indpakning af økologisk kød. Det samme valgte den københavnske kæde ISO, der også sælger meget økologisk kød.

FDB afviste derimod DAF's krav og fortsatte med at indpakke økologisk kød i PVC-film under henvisning til, at de var ved at udfase PVC til indpakning af kød i det hele taget og ville stoppe helt pr 1. april 1998. DAFs kampagne mod PVC-lm førte til konkrete resultater til gavn for forbrugernes sundhed og fik sat offentlig fokus på problemerne med PVC-film.

Fakta om PVC.

Poly Vinyl Chlorid (PVC) er miljømæssigt et meget problematisk materiale. Fremstillingsprocessen er stærkt energikrævende og ved bortskaffelse (affaldsforbrænding) udvikles der 2 kg. miljøfarligt affald for hver kg. afbrændt PVC. Dette affald kan ikke bortskaffes og må deponeres på kontrollerede lossepladser. Desuden udvikles der Dioxin ved afbrændingen.

PVC benyttes bl.a. til indpakning af ferskt kød. PVC er naturligt et stift materiale, så for kunne lave PVC-lm blødgøres PVC'en med kemikaliet DEHA. Når ferskt kød pakkes ind i PVC-film "vandrer" en del af DEHA'en over i kødet. DEHA er mistænkt for at være kræftfremkaldende og har i forsøg forårsaget fosterskader. Der er derforfastsat meget lave grænseværdier for, hvor meget DEHAder må være i fødevarer.Der findes alternativer til PVC-film. Bl.a. lm lavet af Poly Ethylen (PE) som ikke giver tilnærmelsesvis samme miljøbelastning som PVC og har ikke givet nogen sundhedsmæssige problemer.