postheadericon Fakta om bestrålede fødevarer

Bestråling af fødevarer anvendes til at forlænge holdbarheden og/eller til at nedsætte risikoen for fødevareforgiftninger forårsaget af mikroorganismer. Virkningen af bestråling skyldes bl.a., at behandlingen hæmmer eller udrydder bakterier og andre mikroorganismer.

I Danmark er det tilladt at sælge bestrålede krydderier og urter. Bestrålede fødevarer skal mærkes.

Problemer med bestrålede fødevarer

Bestråling ødelægger en del af fødevarernes vitamin- og næringsindhold, fx viser undersøgelser at vitamin E indholdet kan blive reduceret med op til 25% og vitamin C indholdet med 5-10%:

Bestråling kan føre til dannelsen af særlige, giftige stoffer, som kun findes i bestrålede fødevarer. Gennem rotteforsøg og forsøg med menneskeceller er det påvist, at bestråling af fedtholdige fødevarer skaber giftige stoffer, som kan virke kræftfremkaldende, er giftige for celler og kan skade arveanlæggene.

Derudover benyttes bestråling ofte for at dække over fødevareindustriens uhygiejniske produktionsmetoder. I stedet for fx at sikre en ordentlig hygiejne på slagterierne bestråles kødet for at fjerne bakterier.

Læs mere om problemerne med bestrålede fødevarer i "Special Report on Food Irradiation" fra den Europæiske Forbrugerorganisation Association of European Consumers. [Klik her] (PDF format)

FN's Verdenssundhedsorganisation, WHO har erklæret bestrålede fødevarer for sikre. Dette synspunkt bliver dog stærkt kritiseret af den amerikanske forbrugerorganisation, Public Citizen, som i Rapporten: "Bad Taste: The Disturbing Truth About the WHO's Endorsement of Food Irradiation" har gennemgået mere end 50 års forskning på området. Rapporten i PDF format. [Klik her]

Regler for bestrålede fødevarer

EU fastsatte reglerne for anvendelse af bestråling i et Rammedirektiv 1999/2/EF, som indeholder de generelle retningslinier, der skal være opfyldt for, at det er tilladt at bestråle fødevarer eller fødevareingredienser, der markedsføres i EU.

Anvendelse af bestråling er kun tilladt til bestemte fødevarer, der er opført på en fællesskabsliste i Direktiv 1999/3/EF. Fællesskabslisten omfatter p.t. kun aromatiske krydderier og krydderurter.

Fødevarer, der er bestrålede, skal mærkes med oplysninger om, at de er bestrålede. Dette skal gøres i ingredienslisten med betegnelserne "Bestrålet", "Strålekonserveret" eller "Behandlet med ioniserende stråling".

Diverse rapporter og hjemmesider

Europa kommissionen udarbejder hvert år en samlet rapport om kontrollen af bestrålede fødevarer i alle EU medlemslande. Den seneste rapport omhandler 2000 &2001. [Klik her] (PDF format)