postheadericon Utilstrækkelig regulering om solarier på vej

Aktive Forbrugere er særdeles kritisk overfor et nyt lovforsalg omkring solarier. Trods riskoen for kræft, indeholder lovforslaget ikke noget solarieforbud for unge under 18.

Kræft i huden er den hyppigste kræftform i Danmark og forekomsten er mere end tredoblet de seneste 30 år. Ifølge WHO er solariebrug med sikkerhed kræftfremkaldende og både WHO og Sundhedsstyrelsen anbefaler at unge under 18 år ikke benytter solarium. En lang række lande har da også et forbud mod solariebrug for unge under 18. Bl.a. Norge, England og Tyskland.

Sundhedsministerne har nu fremsendt et forslag til love om solarier. Aktive Forbrugere finder forslaget problematisk. Bl.a. er er ikke noget krav om en aldersgrænse på 18 år for brug af solarium. Ligesom der ikke er afsat ressourcer til at føre tilsyn med loven.

Klik her for at læse lovforslaget

Klik her for læse Aktive Forbrugeres høringssvar (PDF format)