postheadericon Flere måneder gammel pasta kan fortsat markedsføres som "Frisk"

Vildledende markedsføring af fødevarer

frisk pasta 1000pxFødevarestyrelsen vil fortsat tillade markedsføring af "frisk" pasta som har en holdbarhed på flere måneder. Ligesom de ikke inddrager nye forskningsresultater om hvordan forbrugerne konkret vildledes i butikkerne.

Fødevarestyrelsen er igang med at reviderer deres Vejledning om mærkning af fødevarer. Den indeholder bl.a. vejledning om hvordan virksomhederne må markedsfører deres produkter. Fx hvornår fødevare må betegnes som "Friske" og "Hjemmelavede", hvordan frugtillustrationer må bruges på pakkerne og meget mere. Aktive Forbrugere kritiserer vejledningen i et hørringssvar.

Aktive Forbrugere tilfredse med den hævede detaljeringsgrad i vejledningen, men mener det er meget vigtigt og nødvendigt, at Fødevarestyrelsen tager betydeligt større hensyn til om forbrugerne vil opfatte et produkt eller en reklame eller anprisning som vildledende.

Fx så fortsætter Fødevarestyrelsen helt ubegribeligt med at tillade markedsføringen af såkaldt "frisk" pasta med flere månederes holdbarhedstid, da de mener at: "kriterierne for at kunne anprise en pasta som "frisk" er, at det har en kort kogetid (typisk 3-4 min)". Det er åbenlyst at kriteriet på "frisk" pasta strider modforbrugernes almindelig opfattelse af "frisk" ligesom det også er i modstrid med vejledningens generelle principper omkring anprisningen "frisk" fx friskmalet kaffe og friskpresset juice. Aktive Forbrugere er bekymret for at dette på sigt kan betyde at andre ikke-friske varegrupper også kan "argumenterer for" at at de kan anprise sig som "friskt".

Manglende inddragelse af nye forskningsresultater og håndværksmæssige viden

CBS har for nyligt afsluttet et langt forskningsprojekt: Fair Speak som er bl.a. har ført til opstillingen af 84 Fairness Principper for fødevarer emballager. Denne unikke forskningsbaserede viden bør bruges aktivt i udarbejdelse af vejledningen. Aktive Forbrugere konstaterer at dette desværre ikke er sket og opfordrer stærkt til at dette sker i fremtidige revisioner af vejledningen. Læs mere om Fair Speak her: http://www.fairspeak.org/

Aktive Forbrugere opfordrer også stærkt til at den viden som allerede findes i de traditionelle fødevarehåndværk og som som der fx undervises i på produktionsskolerne, i højere grad inddrages i fremtidige revisioner af vejledningen.

Klik her for at læse Fødevarestyrelsen forslag til revideret Vejledning om mærkning af fødevarer (PDF format)

Klik her for at læse Aktive Forbrugeres hørringsvar 8PDF format)