postheadericon Løn og leveløn

arbejderboliger cambodjaAlle mennesker har ret til en løn som gør det muligt at leve et ordentligt og værdigt liv. En såkaldt leveløn. Men denne ret nægtes de millioner af arbejdere i den asiatiske tekstilindustri, der producerer det meste af det tøj, som sælges i Danske butikker. Typisk arbejder de for få kroner i timen. Lønnens andel af den pris som tøjet koster i de danske butikker ligger normalt også så lavt som mellem 0.5 og 2%.

De ekstremt lave lønninger har alvorlige konsekvenser for tekstilarbejderne og deres familier, som må leve under så og elendig boligforhold uden rindende vand og ordentlig kloakering. Ligesom de ofte må nøjes med utilstrækkelig kost. Den lave løn tvinger i praksis arbejderne til store mængder overarbejde og til at accepterer urimelig og farlige arbejds- og ansættelsesforhold.

Løn og leveløn i Cambodja
Forholdene for tekstilarbejderne i Cambodja er elendige. De lave lønninger betyder, at arbejderne ofte lider af underernæring. Dette understreges af de mange tilfælde af massebesvimelser på en række fabrikker. Arbejderne er nødt til at leve i usle værelser, som de må dele med andre og er nødsaget til at tage alt for meget overarbejde.

Se filmen "En løn man kan leve af - om tekstilarbejdere i Cambodja"


Leveløn er en menneskeret
FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne Artikel 23. stk 3. siger: "Enhver, der arbejder, har ret til et retfærdigt og gunstigt vederlag, der sikrer ham selv og hans familie en menneskeværdig tilværelse, og om fornødent tillige til andre sociale beskyttelsesforanstaltninger.". Dette udbygges af International Labour Organization (ILO) konvention 131, Artikel 3: "De forhold som tages i betragtning når man bestemmer mindsteløn nivauet skal, så langt som mulig og i hensigtsmæssigt forhold til national praksis og forhold, inkludere:

(a) arbejdernes og deres familiers behov, taget i betragtning det generelle lønniveau i landet, leveomkostninger, sociale sikkerheds - og velfærdsordninger, og den relative levestandard til andre sociale grupper;
(b) økonomiske faktorer, indkluderet forudsætninger for økonomisk udvikling, produktivitetsniveau og ønsket om at opnå og opretholde en lav arbejdsledighed.".


Hvad er en leveløn og hvordan beregnes en leveløn!

Se animationsfilmen Asia Floor Wage - the animated story:


Mindstelønnen er langt under levelønnen

Den ved lovgivning fastsatte mindsteløn løn i en række Asiatiske lande: Bangladesh, Indien, Kina, Indonesien og Sri Lanka, er alt for lav til, at den reelt gør det muligt for arbejderne i tøjindustrien at leve et værdigt liv og få dækket deres basale behov til bl.a. fødevarer og en ordentlig bolig.

Oversigt over forholdet mellem mindsteløn og leveløn i en række asiatiske lande:

leveloen kort 2013