postheadericon Fyffes forfølger fortsat fagforeninger og skader miljøet og arbejderne

Fyffes arbejdere Anexco, Costa RicaChikane og diskrimination mod fagforeninger. Forgiftninger af arbejdere og miljøet. Lønninger under mindstelønnen. Rapporter om forholdene på internationale frugtproducent Fyffes datterselskaber i Anexco i Costa Rica og Surogroh i Honduras dokumenterer de elendigt forhold.

Anexco (Costa Rica)

Den costaricanske fagforening Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Privado Empresarial (SINTRAPEM) og den faglige hovedorganisation Coordinadora Sindicatos Bananeros de Costa Rica (COSIBACR) rapporterede i marts måned, at Anexco fortsat chikanerer og diskriminerer fagforeningerne, ligesom problemerne med sundhed og sikkerhed ikke er løst.

anexco worker hospitalSundhed i arbejdsmiljøet
Anexco har for sent medarbejdere til at arbejde i områder, hvor fosfor var blevet anvendt i strid med den foreskrevne re-entry periode for områder behandlet med fosfor, hvilket resulterede i forgiftningen af en kvindelig arbejder den 17. januar 2018. Hun lå i koma på hospitalet i Quesada i flere dage. På trods af sagens alvor, så har Anexcos ledelse ikke undersøgt sagen, eller disciplineret de ansvarlige.

Skader på arbejdsmiljøet og det omgivende miljø
Ananasplanter er flerårige, men når plantageplanterne dør, anvender Anexco kemikalier for at rydde hele området, hvilket beskadiger økosystemet og er til fare for arbejderne. Kemikalierne benyttes i flæng og retningslinjerne for deres anvendelse overtrædes, da det ikke sikres at nogen arbejder i området når kemikalierne anvendes..

Der er blevet rapporteret skader på de omkringliggende vådområder. Klik her for at læse mere (Bemærk artiklen er på spansk) -

Surogroh (Honduras)

En delegation fra den honduranske fagforening La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO) og den danske fagforening 3F har besøgt Choluteca i Honduras for at tale med medarbejdere på Fyffes datterselskab Suragroh og deres tillidsmænd fra fagforeningen STAS.

De rapporterede at:

Arbejdsvilkårene
De interviewede medarbejdere rapporterede, at der har været nogle forbedringer til arbejdsvilkår, for eksempel: lønninger er steget en smule, men stadig under mindstelønnen. Drikkevandet blevet forbedret, og nogle borde er blevet installeret så arbejderne kan spise frokost. Truslerne mod fagforeningen fortsætter. Tre kvindelige arbejdere fået at vide, det er ikke tilladt at bære handsker når der håndtere frugt, da dette kan beskadige melonerne. Dette har resulteret i skader på deres hænder, fordi melonerne er ru på overfladen og indeholder kemikalier.

Arbejderne rapporterede også, at nyansatte må underskrift på et dokument, som ifølge Suragroh ledelse, betyder, at de skal opgive deres medlemskab af deres fagforening, STAS. Fagforeningmedlemmer er også blevet truet med at de ikke vil blive genansat igen til næste høst, hvis de deltager fagforeningens møder. Tre arbejdere rapporterede, at Suragroh ledelse havde fortalt dem, at de ikke ville få arbejde i løbet af næste sæson, fordi de havde talt med STAS.

Transport
Suragroh har afskaffet transport til og fra arbejde for alle arbejdere. I området ved Permuta landsbyen, skal arbejderne betale 100 Lempiras om måneden for deres bus billetpriser, mens området omkring landsbyen Chaguites slet ingen busforbindelse har og nu skal arbejdere gå 16 km lang returrejse hver dag. Det betyder, at de er tvunget til at stå op kl 03:00 for at være på arbejde kl 6 om morgenen. Arbejderne mener, at dette at kan være et forsøg på at tvinge arbejderne til at melde sig ud af deres fagforening.

For de arbejdere der nu skal betale for transport til arbejde, vil konsekvensen være at nogle af deres børn ikke kommer i skole i år, fordi arbejderne er nødt til at betale med de penge som ellers skal betale for børnenes skole.

Agrokemisk forgiftning
Et interview med to kvindelige arbejdere som blev forgiftet i december 2017 bekræftede, at i alt 13 kvinder blev forgiftet. Dette skete ved 6:00 tiden ved starten af arbejdet, på en grund, hvor det røde fareflag var dårligt placeret. Nogle kvinder besvimede, andre kastede op og andre mistede følelse og bevægelse i dele af deres krop. De kom på klinik som har en kontrakt med Suragroh, fik en indsprøjtning, noget blod serum og medicin, og kunne vende hjem til fods samme dag. De fire kvinder, der var hårdest ramt fik 3 dages hvile, men de andre blev givet kun én dag, alle uden løn. Da de ikke blev behandlet på et uafhængig medicinsk center har de ikke fået en diagnose eller fået udført medicinske tests.

På grund af denne forgiftning har nogle kvinder fået hævelse af ansigtet, en kvinde hævelse af halsen, mens andre har haft vedvarende svimmelhed og mangler kræfter, når de er aktive. Før forgiftningen havde de ikke lidt af sådanne symptomer. De fortsætter med at arbejde for ikke at risikere at blive fyret eller få deres løn reduceret.

Arbejderne fortalte også, at når Arbejdsministeriets embedsmænd besøgte plantagen for at inspicere, så talte kun med Suragrohs vejledere og administrative ledelse, og ikke nogen af de berørte arbejdstagere. De fortæller også, at selskabet tilbød arbejderne en aftale med en garanteret måneds arbejde, hvis de forblev tavse under inspektionen.

Udtalelse fra Fyffes til Raporterne, Den 20 marts 2018

Fyffes bestrider rigtigheden af oplysningerne som vi finder vildledende. Fyffes er ikke blev ikke hørt eller anmodet om at give aktuelle og objektive oplysninger, der ville have medført en mere nøjagtig dækning af de spørgsmål, der drøftes i rapporterne.

Fyffes er forpligtet til at styrke kommunikationen med alle sine vigtigste interessenter, herunder medarbejdere. Som en del af sit fortsatte engagement for at respektere arbejdstagerrettigheder, anerkender Fyffes vigtigheden af at opretholde af en løbende, produktiv og kritisk dialog med organisationer, der frit vælges af arbejderne til at repræsentere dem.

Fyffes fastholder også yderligere kommunikationslinjer med arbejdstagere, herunder en 'Tripartite commission' og andre lignende mekanismer, hvorigennem de regelmæssigt kan komme med anbefalinger og behandle eventuelle klager. Fastholdelse af et sikkert arbejdsmiljø og bidrag til trivsel blandt sine ansatte, og de samfund hvor de bor, er blandt Fyffes kerneværdier.


Fyffes Kampagne logo
Frihed & fairness for Fyffes arbejdere. Aktive Forbrugere er en del af en international kampagne mod Fyffes som med aktioner og dialog presser på for at få stoppet krænkelserne af Fyffes arbejdernes rettigheder og beskytte miljøet mod giftige kemikalier.

Støt kampagnen! Bliv medlem af Aktive Forbrugere.