postheadericon Åbent brev om bestråling af fødevarer

Aktive Forbrugere har sammen med en lang række europæiske forbrugerorganisationer og NGOere udsendt et åbent brev om problemer og risici ved bestråling af fødevarer til Europaparlamentet, Europakommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).

Baggrunden er at EFSA inden udgangen af 2010 forventes at komme med en ny vurdering omkring bestråling af fødevarer. Dette kan føre til at der vil blive givet tilladelse til at langt flere fødevarer vil blive tilladt bestrålet end i dag. Brevet opfordre til at EU tager ved bestråling af fødevarer alvorligt og benytter forsigtighedsprincippet i vurderingen.

Klik her for at læse brevet (PDF format)

Bestråling af fødevare
Bestrålede fødevarer er fødevarer er fødevarer som er udsat for kontrollerede mængder af ioniserende stråling, fx gammastråling. alt efter strålingsniveauet i bliver bakterier og andre mikroorganismer i fødevarene hæmmet eller udryddet.

I Danmark og resten af EU er det tilladt at sælge bestrålede krydderier og urter. I nogle EU lande er det også tilladt at bestråle andre fødevarer som fx rejer og grønsager. Bestrålede fødevare skal mærkes i ingredienslisten med betegnelserne "Bestrålet", "Strålekonserveret" eller "Behandlet med ioniserende stråling".

Der findes ikke lovligt bestrålede fødevarer i Danske butikker. En test fra Aktive Forbrugere i 2002 har afsløret ulovlig bestrålede krydderier og en test fra Fødevarestyrelsen i 2006 afslørede at en række kosttilskud var ulovligt bestrålede.

Problemer med bestrålede fødevarer
Bestråling benyttes ofte for at dække over fødevareindustriens uhygiejniske produktionsmetoder. I stedet for fx at sikre en ordentlig hygiejne på slagterierne fra starten, så bestråles kødet til sidst for at fjerne bakterierne. Hvis fødevarer produceres under ordentlige hygiejniske forhold er det helt unødvendigt at bestråle dem.

Bestråling ødelægger en del af fødevarenes vitamin- og næringsindhold. Fx viser undersøgelse at vitamin E indholdet kan blive reduceret med op til 25%.

Bestråling kan føre til dannelsen af særlige giftige stoffer som kun finde i bestrålede fødevare. Gennem rotteforsøg er det påvist at bestråling af fedtholdige fødevarer skaber giftige stoffer som kan virke kræftfremkaldende.


Gør noget! Bliv medlem af Aktive Forbrugere og støt arbejdet for at fremme bæredygtige fødevarer af en god kvalitet. Som medlem har du også mulighed for at deltage direkte i Aktive Forbrugeres kampagner. Klik her for at blive medlem!