postheadericon Kunstgødning

Som økologisk landmand er det forbudt at bruge kunstgødning på sine marker. Det skyldes dels hensynet til naturen, dels de store energimæssige omkostninger der er i forbindelse med fremstilling af kunstgødning.

I det konventionelle landbrug tilføres jorden næringsstoffer i form af kunstgødning. Gødningen indeholder ofte nitrogen, fosfor og kalium i varierende forhold og har til formål at øge udbyttet af jorden.

Kunstgødning kan få en ellers udpint jord til at give et acceptabelt udbytte. Problemet med denne intensive måde at dyrke jorden er, at næringsstoffer og forureninger fra kunstgødningen kan sive ned i jorden og forurene grundvandet og skylles ud i hav, fjorde og åer og skade vandmiljøet. 

Desuden er kunstgødning energimæssigt meget dyrt at fremstille.

Økologiske landmænd må ikke bruge kunstgødning på deres marker. I stedet bruger de gødning fra husdyr, kompost og andre organiske materialer til gødning, som blandt andet indeholder store mængder kulstof. Kulstof gør jorden luftig og den organiske gødning tilfører jorden næringsstoffer og giver gode livsbetingelser for mikroorganismer og dyr.

Herudover benytter økologiske landmænd sædskifte som begrænser svindet af næring på markerne. Ved at skifte afgrøder fra år til år bevarer man så vidt muligt næringsstofferne i jorden og kan supplere med organisk gødning.

Udbyttet ved økologisk landbrug er ofte mindre end ved det konventionelle, til gengæld bliver markerne dyrket på en bæredygtig måde, med stærkere og mere modstandsdygtige planter.


Kilder

Poul Erner Andersen, Introduktion til vore levnedsmidler, bind 2.

Alt om økologi: www.okologi.dk