postheadericon Sprøjtemidler

Konkret økologi

I det konventionelle landbrug sprøjtes korn og andre planteafgrøder for at forebygge eller bekæmpe sygdomme og skadedyr. På økologisk dyrkede marker tages andre midler i brug for at undgå disse.

Da den økologiske grundtanke er at producere så rene afgrøder som muligt, beskytter man planterne mod angreb fra sygdomme og skadedyr på andre måder end i konventionelle landbrug. 

Man forsøger at vælge afgrødesorter, der bedst muligt kan modstå angreb fra dyr og sygdomme, desuden grundig planlæggelse af sædeskift, så eventuelle sygdomme ikke kan overføres til næste års afgrøder. 

Ukrudtbekæmpelse kan også ske ved hjælp af harvning, pløjning og anden mekanisk bearbejdning af jorden. Der kan også forebygges ved hjælp af læhegn og ynglemuligheder for de dyr der æder eventuelle skadedyr, samt udsætning af skadedyrenes naturlige fjender. Ukrudt må også bekæmpes ved hjælp af rækkedampning og flammebehandling. 

I et økologisk landbrug må man kun undtagelsesvis sprøjte sine marker. Det gælder hvis afgrøderne er i akut fare og det vurderes at udbyttet vil forringes kraftigt. I sådanne tilfælde har landmanden lov til at sprøjte med enkelte af Miljøstyrelsen godkendte midler og der skal føres grundige journaler over omfanget af sprøjtemidlets brug. 


Kilde 

Plantedirektoratet, Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, december 2005