postheadericon Transport af fødevarer

I forbindelse med fødevareproduktion vil der altid være en form for transport, eksempel når enkelte ingredienser skal samles til et forarbejdet produkt, eller når en vare skal transporteres fra producenten til butikkerne. På den måde kan fødevarer komme ud på lange ressourcekrævende køre/flyveture, før den ender hjemme hos forbrugeren.

 

Transporten bør medregnes i det samlede energiforbrug for det enkelte produkt og kan især for importerede fødevarers vedkommende blive en stor energimæssig udgift. 

På trods af importerede fødevarers lange transport viser undersøgelser, at det oftest har lavere energiomkostninger at fremstille eksempelvis en tomat i syden end i Danmark. En spansk tomat kan dyrkes på friland og herefter transporteres til Danmark, mens den danske må fremdyrkes i drivhus med dertilhørende omkostninger fra varme og kunstig belysning. En økologisk tomat fremstillet udenfor den danske dyrkningssæson vil altså samlet forbruge mere energi, end en spansk tomat fragtet til Danmark med lastbil.


Kilde

Danmarks Aktive Forbrugere og Forlaget Pegasi: Økologi og transport - Miljøbelastning ved transport ved økologiske fødevarer.