postheadericon Hvorfor fører vi kampagne mod Tøjeksperten?

RanaPlaza Ruiner 1000xAktive Forbrugere, Clean Clothes Campaign og Mellemfolkeligt Samvirke fører kampagne mod Tøjeksperten, med krav om at de tager ansvar for at der er sikre forhold på de fabrikker hvor de får syet tøj og at de offentliggør hvilke fabrikker og hvordan arbejdsforholdene er.

Den danske modevirksomhed PWT group, der bl.a. står bag tøjkæderne Tøjeksperten fik i årevis produceret tøj i Rana Plaza bygningen i Bangladesh, der kollapsede den 24. april 2013 og dræbte 1.134 arbejdere og sårede mere end 2.000.

Hovedårsagerne til bygningens kollaps var at flere ulovlige etager var blevet bygget ovenpå bygningen, som oprindeligt heller ikke var egnet til brug af fabrik-virksomhed med tungt maskineri.

Mæglings- og Klageinstitutionen for Virksomhedsadfærd (MKI) konkluderede i oktober 2016, at PWT Group har ".. undladt at stille krav ... om at sikre de ansattes grundlæggende menneske- og arbejdstagerrettigheder, herunder træffe passende foranstaltninger til at sikre sundhed og sikkerhed på arbejdspladserne jf. OECD's retningslinjer, kap. V, punkt 4, c)

Dermed kommer MKI med en hård kritik af PWT Group, og siger direkte, at virksomheden ikke har levet op til de forpligtelser, der følger med at udlicitere sin produktion til et fattigt land som Bangladesh hvor det er alment kendt at der er store problemer med brand- og bygningssikkerheden på fabrikkerne.

Der er gået mere end tre år siden sammenstyrtningen og PWT Group nægter stadig at oplyse hvor i verden de mere end 100 fabrikker de får produceret på befinder sig og om fabrikkerne er sikre. Det er netop dette kampagnen opfordrer til. Alle forbrugere har ret til at vide om tøjet er produceret under sikre forhold. Dette krav gælder naturligvis alle danske modevirksomheder.

I 2014 klagede Clean Clothes Campaign og Aktive Forbrugere over PWT Group, der mest er kendt for brandet Tøjeksperten. CCC og Aktive forbrugere mente, at PWT Group havde brudt FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, som Danmark har tilsluttet sig.

Klik her for at læse klagen over PWT Group

Klik her for at læse MKIs udtalelse

Klik her for at læse Clean Clothes Campaign og Aktive Forbrugeres bemærkninger til MKIs udtalelse

Hvad er MKI?

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd behandler sager om overtrædelser af OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder. Institutionen er OECD's kontaktpunkt i Danmark og skal udbrede kendskabet til retningslinjerne.

Brud på ansvarlig virksomhedsadfærd skal kunne rejses, dokumenteres og offentliggøres af dem, der mener, at de er blevet krænket af danske virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Mæglings- og Klageinstitutionen er en ikke-juridisk institution, hvor virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder kan løse uoverensstemmelser om overtrædelse af for eksempel menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder , internationale miljøstandarder og korruption.

Læs mere på MKIs egen hjemmeside

Læs mere om Rana Plaza kollaps

Wikipedia artiklen om Rana Plaza - Klik her