lei-kode

Hvor kan jeg få en LEI-kode?

marts 11, 2021 By AktiveForbrugere.dk

Du kan få en LEI-kode hos en af de autoriserede udstedere. Der findes forskellige muligheder, og du kan finde dem online. Udbyderne skal være autoriserede til at udstede LEI-koder, og der er derfor et begrænset antal udstedere. På hjemmesiden Leikode.dk kan du finde lister over autoriserede udstedere af LEI-koder.

LEI og LOU

En udsteder af LEI-koder kaldes for en ‘LOU’. Dette står for Local Operating Unit. En sådan ‘lokal operativ enhed’ går ud på, at systemet med LEI er globalt, og i hvert land er der altså ‘lokale operative enheder’, der autoriseres til at udstede LEI-koder. Alle LOU’er arbejder efter samme regler over hele verden.

Når du skal finde en LOU, må du derfor søge på internettet og finde en liste over de lokale, autoriserede udstedere af LEI-koder. Hvilken udsteder, du vælger, er i princippet underordnet, fordi de alle sammen skal arbejde efter samme system og regler. For dig som kunde er det derfor oftest bedst at vælge den billigste.

lei-kode priser

Danske udstedere

Det er dog ikke kun prisen, der bør styre valget. Det er i hvert fald samtidig en fordel for dig som dansker, at du vælger er en dansk LOU. På den måde kan du nemlig kommunikere på dansk med udstederen, og du kan gå ud fra, at den pågældende LOU også kender til de danske forhold for virksomheder.

20 tegn alfanumerisk

LEI-koden er på i alt 20 tegn, både tal og bogstaver, en sådan kodes kaldes også ‘alfanumerisk’, fordi den er blandet af bogstaver og tal. Koden har en tidsbegrænsning, og du vil se hos de forskellige udstedere, at deres priser varierer i forhold til længden af kodens gyldighed.

Begrænset gyldighed

Hvis du køber en LEI-kode med kun 1 års gyldighed, er det relativt dyrere, end hvis du køber en kode med for eksempel 5 års gyldighed. Det kan derfor bedst betale sig at købe koden med lang gyldighed. Dette er også smartest for dig, så du ikke skal til at finde en ny udsteder og have ny LEI-kode for ofte.

Enkeltmandsvirksomheder undtaget

Alle virksomheder i verden skal have en LEI-kode, det gælder også foreninger og fonde. Alle der medvirker i finansielle transaktioner. Eneste undtagelse er enkeltmandsvirksomheder. Hvis du driver virksomhed alene, er der ikke noget krav om, at du skal have en LEI-kode.

Systemet med LEI-koder er indført for en halv snes år siden, efter en beslutning på et G20-møde. Meningen er at give bedre muligheder for især myndigheder til at overvåge finansielle transaktioner mellem virksomheder. Først og fremmest selvfølgelig for at begrænse økonomisk kriminalitet.

Men samtidig giver LEI-koderne en gennemsigtighed, så virksomheder kan tjekke hinanden. Systemet med LEI-koder fungerer over hele verden, og alle har adgang til oversigten over virksomheder, fonde og foreninger. Du kan derfor nemt tjekke en bestemt virksomheds identitet via LEI-koden. Se hvor du kan

På den måde er det ikke kun et spørgsmål om at overvåge finansielle transaktioner, men også et redskab til at identificere alle aktører, der foretager transaktioner. Til fordel for alle, sådan set. Desuden kan myndighederne nemmere holde øje med finansmarkederne generelt for at forebygge kriser, og samtidig justere pengemarkedet. Og systemet har vist sig at fungere godt, og er derfor kommet for at blive.